H2-MOMENTUM

PATENTSÖKT TEKNIK FÖR VÄTGASPRODUKTION

I likhet med elektricitet så är vätgas en energibärare. Därmed är vätgas inte någon primär energikälla, men kan användas för lagring, transport och tillhandahållande av energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. När vätgasens kemiska energi förvandlas till elektricitet och värme är den enda restprodukten vatten, eftersom syre från luften används.